حکایت حولاء زن عطر فروش….

(حکایت "حولاء عطر فروش" با "پیامبر")

(زنی عطر فروش به نام حولاء گاهی برای خانواده ی رسول خدا عطر می آورد) 

روزی پیامبر (ص) خطاب به او فرمود:https://sabetin.ir/wp-content/uploads/zane-atr-frosh.png

«ای حولاء! زینت هایت را برای غیر شوهرت

آشکار مکن. برای زن روا نیست ساق های

دست و پای برهنه اش را نامحرم ببیند.

اگر کسی چنین کند لعنت و

خشم خدا و لعن فرشتگان و عذاب درد ناکی

برای خود آماد کرده است.»

«ای حولاء! زنانی که به خدا و روز قیامت

ایمان داشته باشند زیبایی و زینت های خود را

بر نامحرمان آشکار نمی کنند. که اگر چنین کنند دین خود را فاسد و خشم خدا را بر انگیخته اند.»

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/yt555.gif

فرستادن دیدگاه


معادله امنیتی: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.