مطالب موضوع "خاطرات شهدا"

وعده ای که شهید رجایی سالها قبل داد…

💠اوّلین کار! معلم های دبیرستان" کمال" جلسه ی ماهانه ای داشتند که در آن هم قرآن خوانده و تفسیر می شد و هم موضوعات سیاسی و مسایل روز به بحث گذاشته می شد. این جلسات که آقای رجایی، جلال الدین فارسی، دکتر باهنر، دکتر بهفروزی، دکتر کارشناس و عده ی دیگری از دوستان در آن شرکت داشتند،  

ادامه مطلب ...