مطالب موضوع "بیانات امام خامنه ای"

نظام، بدون مشی انقلابی با رژیم گذشته تفاوتی ندارد( نظام، بدون مشی انقلابی فایده ندارد )امام خامنه ای (حفظه الله): نظام، بدون مشی انقلابی ارزشی ندارد؛ واقعاً ارزشی ندار...

ادامه مطلب ...