مطالب موضوع "بخش فرهنگی"

نظام، بدون مشی انقلابی با رژیم گذشته تفاوتی ندارد( نظام، بدون مشی انقلابی فایده ندارد )امام خامنه ای (حفظه الله): نظام، بدون مشی انقلابی ارزشی ندارد؛ واقعاً ارزشی ندار...

ادامه مطلب ...

حکم بلند خواندن حمد و سوره نماز ظهر در روز جمعه

بیان احکام شرعی

مسائل شرعی طبق نظر امام خامنه ای و آیت الله مکارم شیرازی است

موضوع: حکم بلند خواندن حمد و سوره نماز ظهر در روز جمعه