تواضع شهید مهدی باکری( تواضع شهید مهدی باکری )هرسه تاشان فرمان ده لشکر بودند ؛

مهدی باکری ، مهدی زین الدین و اسدی.

می خواستیم نماز جماعت بخوانیم .

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/sabetin-sh-bakeri.jpg

همه اصرار می کردند یکی از این سه تا جلو بایستند،

خودشان از زیرش در می رفتند. این به آن حواله می کرد، آن یکی به این .

بالاخره زور دو تا مهدی ها بیش تر شد، اسدی را فرستادند جلو.

بعد از نماز شام خوردیم.

غذا را خودشان سه تایی برای بچه ها می آوردند .

نان و ماست.

https://sabetin.ir/wp-content/uploads/%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86.gif

فرستادن دیدگاه


معادله امنیتی: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.